Ako pomôcť

– Priamymi finančnými darmi na účet neinvestičného fondu:

  • č. účtu: 2831965056/0200
  • IBAN: SK1302000000002831965056
  • SWIFT (BIC): SUBASKBX

– Príspevkom do verjene vyhlásenej zbierky na konkrétny účel

– Nefinančnými darmi- rozličné hmotné pomocky ap.

– Príspevkom 2% z daní

  • Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:

Obchodné meno alebo názov: LUMAR n.f.

Sídlo:  Topoľa 102, 067 65 Topoľa

Právna forma: Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 45734631

  • Ak ste zamestnanec:

          Požiadajte zamestnávateľa , aby Vám vyhotovil POTVRDENIE o zaplatení dane potvrdenie o zaplatení dane . Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2019

Obe tlačivá doručte do 30. 4. 2020 na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Podrobné informácie tiež získate na www.rozhodni.sk

Ďakujeme.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *