Kto sme

    LUMAR neinvestičný fond je právnická forma neziskovej organizácie, ktorého vznik podnietil príbeh nášho priateľa Mareka Luca. V roku 2001 mal ťažký úraz, po ktorom ostal odkázaný na inv. vozíček. Ako sám hovorí ,“na to sa nedá zvyknúť, iba ak prispôsobiť“. Mnohí si zaiste pomyslia, že prispôsobenie sa je to najmenej, ale aj tá „najmenšia“ bariéra narobí veľké problémy.

    Preto sme sa rozhodli  prostredníctvom tejto organizácie  pomáhať nášmu priateľovi Marekovi a ďalším ľuďom, ktorých sme mali možnosť  spoznať pri jeho aktivitách, združovaním finančných prostriedkov za účelom skvalitnenia a zlepšenia ich každodenného života.

    Hlavné projekty

   Sharing is caring

   Projekt vzniká s podporou Karpatskej nadácie, keď sme boli medzi úspešnými uchádzačmi v  rámci 2. výzvy žiadostí o grant pre Program Active Citizens Fund – Slovakia v téme Zraniteľné skupiny.

   V našom projekte “Sharing is Caring – Šírenie je pomáhanie“ chceme priniesť ľuďom s
telesným postihnutím, adresné odborné poradenstvo pre zvýšenie kvality ich života.
Zámerom je priniesť odborníkov ku ZP osobám a vzdelávacími aktivitami zvýšiť
informovanosť a pripravenosť pre život s telesným postihnutím.

   Začiatok projektu bol naplánovaný na september 2020, no vzhľadom na situáciu, ktorá do nášho života začala prenikať od marca 2020 sa doteraz nemohli realizovať naplánované aktivity. Momentálne prebieha príprava dostať všetky plánované užitočné informácie k účastníkom projektu prostredníctvom online konferencií.

    Od 1. septembra 2013 sme aj vďaka podpore Slovenských elektrárni mohli spustiť projekt na „podporu vzdelávania ťažko zdravotne postihnutých osôb“. Žiadosti o príspevok prosím zasielajte mailom alebo poštou na sídlo našej organizácie. Podmienkou je byť študentom na akomkoľvek stupni škôl v riadnom akademickom roku Bližšie informácie aj na tel. čisle 0910 143 569

Od roku 2014 sa spolu s vybranými partnermi podieľame aj na projekte “Príroda bez bariér”, ktorého cieľom je možnosť zmapovať dostupné prírodné krásy a za pomoci členov organizovať výlety, ktorých súčasťou sú aj odborné semináre týkajúce sa problematiky osôb so zdravotným postihnutím

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *